Aquest web fa servir cookies pròpies i de tercers per a millorar el servei oferit. Al continuar amb la navegació consideram que accepta el seu ús. Consulta la nostra política de cookies per a més detalls.
Acceptar Més informació
[image/warning.png]

Centre d'educació especial Joan XXIII

El Centre d'educació especial Joan XXIII és un centre privat concertat per la Conselleria d'Educació i Cultura, que ofereix un procés d'educació integral, flexible y dinàmic, que abarca els diferents aspectes que formen la personalitat de l'alumne.

 

El centre atén a alumnes amb discapacitat intel·lectual i amb altres afectacions associades: físiques, motrius i sensorials, la qual cosa obliga a l'elaboració de programes de desenvolupament individual, encara que es tenen marcades unes línies generals en quant a organització, disseny curricular, metodologia i avaluació.

Organització

Els alumnes s'agrupen en tres etapes: educació infantil (3 a 6 anys), educació bàsica (6 a 16 anys), i Transició a la Vida Adulta (16 a 20 anys).

 

A cada etapa es treballen les àrees del currículum ordinari amb adaptacions molt significatives, per tal d'afavorir el desenvolupament harmònic dels alumnes a l'àmbit personal, afectiu i social, facilitant l'adquisició d'habilitats, coneixements i valors més rellevants per al seu progrés.

 

Aquest curs tenim matriculats 65 alumnes.

Objectius

  • Formar part activament del sistema educatiu general.
  • Proporcionar educació i atenció a les persones amb necessitats educatives especials que presentin trastorns greus en el seu desenvolupament i l'escolarització dels quals requereixi adaptacions curriculars molt significatives respecte al currículum ordinari.
  • Fonamentar l'actuació educativa en els principis de normalització, integració i individualització, amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida.

Activitats i serveis

  • Serveis complementaris de transport i menjador.
  • Servei de fisioteràpia i logopèdia.
  • Esport adaptat.
  • Activitats extraescolars: Natació, dansa, música, futbol sala.

Localització i contacte

Centre d'educació especial Joan XXIII

C/ Menorca, 55
07300 Inca
971881038
cbauza@patronatjoan23.org