Aquest web fa servir cookies pròpies i de tercers per a millorar el servei oferit. Al continuar amb la navegació consideram que accepta el seu ús. Consulta la nostra política de cookies per a més detalls.
Acceptar Més informació
[image/warning.png]

 Missió, Visió, Valors

MISSIÓ

Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca d'Inca i de les seves famílies i donar resposta a les seves necessitats aconseguint la màxima satisfacció dels nostres usuaris.

VISIÓ

Patronat és una entitat sense ànim de guany que aspira a ser un referent en la normalització i integració de les persones amb discapacitat, apostant sempre per la innovació i prestant un servei orientat a la millora contínua de tal manera que s’aconsegueixi la  màxima visibilitat de l'entitat a la societat.

VALORS

Orientats a la persona:

 • Respecte per a la realitat de les persones amb discapacitat i la seva diversitat.
 • Vetllar al màxim pels drets de les persones amb discapacitat.
 • Garantir la dignitat com a valor propi equiparable als de qualsevol altra persona.
 • Assegurar la Normalització i Integració de les persones amb discapacitat intel·lectual de tal manera que participin en tots els àmbits de la societat.
   

Orientats a les famílies:

 • Fomentar la Participació i Col·laboració de les famílies com a eix bàsic per al desenvolupament de les persones amb discapacitat i la seva qualitat de vida.
 • Aconseguir la plena Satisfacció de les necessitats de les famílies, tant explícites com a implícites, mitjançant una relació personalitzada i una atenció contínua.
 • Atenció Individualitzada, donant resposta a les necessitats i desitjos de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb un funcionament basat en principis de Qualitat.

 

Orientats a l'organització:

 • Compromís amb el compliment dels requisits legals i reglamentaris aplicables als serveis
 • Garantir la Transparència com a principi bàsic de funcionament econòmic configurant un tipus  d'organització amb dirigents i professionals responsables en la gestió econòmica.
 • Flexibilitat entesa com l'adaptació als canvis de l'entorn.
 • Promoure la Comunicació entre l'entitat i els grups d'interès així com la seva participació
 • Assegurar la Professionalitat del personal en tots els nivells de l'organització.
 • Compromís per l' establiment  i desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes.